Greanleaf 10.20.30 ЕО ТОР 2.5kg

0 out of 5

Прахообразев, листен NPK тор.

Осигурява макроелементи в балансирани количества и микроелементи в хелатна форма.

Подобрява развитието и добива на растенията.

Време на приложение: След хоказване на плода.

ДОЗА: 150-250гр./дка.

Категории: / .