Solavit Mn

0 out of 5

Специално разработен да увеличава добивите и качеството на реколтата от картофи и кореноплодни култури. (моркови, ряпа, захарно цвекло и др.  )

Стимулира образуването на грудки и нарастването им.

Увеличава броя, размера и качеството на картофите.

Препоръчителен за култури с висока необходимост от манган.

Приложение: листно.

технически култури: 250-300 мл./дка.

ягоди                        150-200 мл./дка.

овощни дървета       200-250 мл./дка.

Категории: / .